Novosti i informacije

03.07.2017

Sjednica Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13 i 51/13),

SAZIVAM

sjednicu ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 05.07.2017. godine / srijeda / u 18,30 sati

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12

DNEVNI RED:


1. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2017. godini
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Grada Lepoglave - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
3. Ostalo

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Tonko Županić