Novosti i informacije

01.01.2014

Socijalna skrb

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/16)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)