Novosti i informacije

15.07.2014

U Lepoglavi održana tribina o gospodarenju otpadom

Sprečavanje nastanka otpada najučinkovitiji je način rješavanja problema gospodarenja otpadom. Da bi se ostvario taj preduvjet, važno je utjecati na svijest građana, ali ih i educirati kako postupati s nastalim otpadom. Upravo se o tome, u velikom djelu, govorilo na tribini koju je pod nazivom "Gospodarenje otpadom na području grada Lepoglave", u lepoglavskom Domu kulture, organizirao Grad Lepoglava.

Zamjenik gradonačelnika grada Lepoglave Hrvoje Kovač, voditelj gradskog pododsjeka za komunalno redarstvo Dalibor Husnjak i predstavnica komunalne tvrtke IVKOM Mirjana Skroza, govorili su u o zakonskim obavezama građana u postupanju otpadom te o potrebi njegova selektiranja. Posebno je od strane predstavnice koncesionara kojemu su povjereni poslovi zbrinjavanja otpada na području grada Lepoglave, objašnjeno na koji će način građani ubuduće morati selektirati otpad. Uz kante za otpad, građani će posebne vrste otpada kao što su staklo, papir i plastika, u svojim domaćinstvima skupljati u posebne vreće koje će im dodijeliti koncesionar. Pored toga, takav će otpad, kao i onaj koji zahtjeva posebno postupanje, moći odlagati na za to pripremljena mjesta na području grada Lepoglave ili u reciklažno dvorište tvrtke IVKOM u Ivancu. Pojedinosti o tome nalaze se na letku koji je radi informiranja građana o načinu zbrinjavanja otpada pripremio Grad Lepoglava, a koji će uskoro dobiti sva kućanstva na gradskom području.

- S obzirom na to da je trenutno najveći problem zbrinjavanja otpada prisutan na područjima gdje je veća koncentracija ljudi - najčešće kod stambenih zgrada, Grad Lepoglava prijavio je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt kojim želi na područjima gdje se nalaze stambene zgrade osigurati dodatne zelene otoke s kontejnerima u koje će građani moći odlagati selektirani otpad – istaknuo je zamjenik lepoglavskog gradonačelnika Hrvoje Kovač, dodavši kako je važno da građani shvate važnost selektiranja otpada.

Građani koji su se odazvali pozivu i došli na tribinu, svojim su se pitanjima i konstruktivnim prijedlozima uključili u raspravu pokazavši interes za ovu problematiku. Jedno od pitanja koje su postavili bilo je i cijena zbrinjavanja selektiranog otpada, odnosno moguće povećanje računa za otpad. Iako odgovor na to pitanje još uvijek nije moguće dati, budući se očekuje uredba Vlade, Mirjana Skroza iz tvrtke IVKOM iskazala je sumnju u neku njenu značajnu promjenu.

Sudionici tribine upoznati su i iskustvima grada Varaždina u prikupljanju i zbrinjavanju otpada, a koja im je prenio direktor varaždinske Čistoće Davor Skroza.

Na kraju tribine okupljenim su građanima podijeljene posebne vreće za skupljanje otpada kako bi mogli započeti s njegovim selektiranjem.