Novosti i informacije

01.01.2014

Ugovori o isključivim pravima

Grad Lepoglava nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)