Novosti i informacije

02.07.2015

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglava

Izvješće o Javnoj raspravi 

PRIJEDLOG - Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglava (.ZIP) 22 MB

Obavijest o Javnoj raspravi (02.07.2015.)

Prijedlog plana za provođenje 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA LEPOGLAVA

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglava (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/04, 26/04, 15/05,43/09, 31/1011/141/16 i 3/16PROČIŠĆENI TEKST