Novosti i informacije

19.12.2018

Usvojen gradski proračun za 2019. godinu u iznosu od 38.203.534 kuna

Gradsko vijeće Grada Lepoglave usvojilo je, na sjednici održanoj 17. prosinca 2018., Proračun Grada Lepoglave za 2019. godinu u iznosu od 38.203.534 kune. Riječ je o najvećem iznosu proračuna od osnutka Grada Lepoglave.

Za proračun je glasalo 11 vijećnika iz redova HNS-Liberalni demokrati, HDZ-a, SDP-a i Hrvatske stranke umirovljenika. Protiv predloženog proračuna glasali su vijećnici HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko koji su uoči glasanja podnijeli četiri amandmana na proračun koje su gradonačelnik, a potom i Gradsko vijeće, većinom glasova, odbili.

- Nakon 25 godina od osnutka Grada Lepoglave moramo krenuti u novo razdoblje u kojem ćemo Grad pozicionirati na kartu komunalno uređenih gradova, gradova s velikim brojem društvenih aktivnosti i inicijativa usmjerenih razvoju gospodarstva. To su odrednice kojima smo se vodili kod kreiranja proračuna za 2019. godinu – rekao je o proračunu gradonačelnik Marijan Škvarić te istaknuo da se najveći proračunski prihodi planiraju ostvariti kroz porez na dohodak.

Značajni proračunski prihodi planiraju se ostvariti prodajom zemljišta u poduzetničkoj zoni, ali i po prvi puta i kroz tekuće zaduživanje u visini od 7.5 milijuna kuna.
- Iduće godine, a što čini oko 60 % našeg proračuna, odnosno oko 25 milijuna kuna, planiramo utrošiti za pokretanje velikih kapitalnih investicija. Prije svega riječ je o izgradnji dva dječja vrtića odnosno adaptaciju i rekonstrukciju vrtića u Lepoglavi i izgradnju dječjeg vrtića u Višnjici. Krenut ćemo s projektom aglomeracije na širem području Grada Lepoglave, nastavljamo izgradnju cesta, nogostupa i javnih površina. Iduće godine radit ćemo na pripremi dokumentacije za 10-ak projekata koje u 2020. planiramo realizirati sredstvima iz europskih fondova i resornih ministarstava. U društvenom dijelu osigurana su sredstva za aktivnosti proračunskih korisnika. Povećali smo sredstva za sport i vatrogastvo što će nam, u tom dijelu, omogućiti dvije kapitalne investicije, uređenje travnatog nogometnog igrališta u Lepoglavi te nabavku novog navalnog vozila za DVD Lepoglavu. U gospodarskom dijelu nastavljamo s uređenjem poduzetničke zone i davanju potpora gospodarstvenicima. Nastavljamo i s potporama za naše građane svih životnih dobi. Sve u svemu, ljestvicu smo digli visoko, ali u okviru realnih mogućnosti. Želimo da naš grad bude po mjeri svih ljudi – poručio je gradonačelnik Škvarić.

Na sjednici su većinom glasova prihvaćeni prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. te prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave ua 2019. godinu.

Prije izglasanog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, vijećnici su većinom od 11 glasova izglasali drugi ovogodišnji rebalans proračuna za 2018. godinu koji je u odnosu na prethodni plan povećan za 11.5 % odnosno 2.766.458 kuna.

- Sanirali smo minus iz prethodne godine, odradili smo sve planirane kapitalne projekte, u društvenom dijelu i prem proračunskim korisnicima podmirili smo sve obaveze te dali potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima. Sve u svemu, ostvarili smo zacrtane ciljeve – rekao je gradonačelnik Škvarić nakon prihvaćanja prijedloga drugog ovogodišnjeg rebalansa.

Vijećnici su na sjednici Gradskog vijeća prihvatili godišnja izvješća i plan rada Dječjeg vrtića Lepoglava, zatim Program rada Gradskog vijeća, a usvojeni su analiza i plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave.

Prihvaćen je prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za Grad Lepoglavu. Lista se odnosi na visoka učilišta sljedećih smjerova: strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, medicina, matematika, fizika, engleski jezik, njemački jezik, glazbena kultura i logopedija.

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade prema kojoj ona ostaje na istoj razini odnosno vrijednost boda i dalje će iznositi 2,4 kuna po četvornom metru godišnje.
Na kraju godine, rad Gradskog vijeća komentirao je njegov predsjednik, Robert Dukarić.

- Zadovoljan sam njegovim radom. Uspio sam zadržati kodeks ponašanja na dostojanstvenoj razni ne dozvolivši da ponašanje na vijeću postane nedolično. Moramo biti pametni i odgovorni - istaknuo je Dukarić koji je također izrazio zadovoljstvo izglasanim proračunom i onime što on u budućnosti donosi.