Novosti i informacije

02.01.2013

Usvojen program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave

Novoizabrani članovi Savjeta mladih Grada Lepoglave na 2 sjednici, kojojm je predsjedao Mario Žuliček, utvrdili su prijedlog programa rada za 2013. godinu. Taj isti program prihvaćen je od strane Gradskog vijeća na sjednici održanoj krajem prosinca prošle godine.

- Program rada Savjeta mladih sastoji se od 5 poglavlja, koja će Savjet tijekom godine otvoriti te predložiti raspravu o pojedinim problemima kako bi se pronašla rješanja. Također, u davanju mišljenja Gradskom vijeću o pojedinim odlukama, mjerama, programima i drugim aktima od osobitog značaja za mlade, Savjet mladih će se voditi odredbama ovoga programa. – na sjednici je objasnio Mario Žuliček, predsjednik Savjeta mladih.

Programske aktivnosti započet će s edukativnim tribinama i okruglim stolovima u okviru 5 područja djelovanja: Obrazovanje, zapošljavanje i poduzetništvo mladih, Zdravlje i socijalna politika prema mladima, Kultura mladih, sport i slobodno vrijeme, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu i civilno društvo, te Mobilnost, informiranje i savjetovanje.

- Radi pronalaženja najboljih mogućih rješenja problema mladih u Lepoglavi, Savjet mladih će se služiti i javnim zagovaranjem, javnim kampanjama i razmjenom iskustava s drugim savjetima mladih i jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj i inozemstvu. – naglasio je Žuliček.

Savjet djeluje u sastavu: Nikolina Špac, Valnea Štefanek, Iva Žulić, Davorin Špičko, Josip Kramarić, Alen Kostanjevec i Mario Žuliček.