Novosti i informacije

04.12.2017

ZATVORENO: Javni poziv sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke i izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Lepoglave

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave

Razlozi donošenja akta: Usklađenje s odredbom članka 10. stavak 2. i članka 11. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 14. prosinca 2017. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.