Novosti i informacije

16.11.2017

ZATVORENO: Javni poziv sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2018. godinu


Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018.

Razlozi donošenja akta: Odredbe članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, članka 29. Zakona o knjižnicama

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa prijedlogom Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2018. godinu u području predškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, turizma i ostalih društvenih djelatnosti

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 14. prosinca 2017. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )


Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2018. godinu'', ili na email: maja.poje@lepoglava.hr


Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.