Novosti i informacije

16.11.2017

ZATVORENO: Javni poziv sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa potreba u obrazovanju za 2018. godinu iznad školskog standarda


Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2018. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA

Razlozi donošenja akta: Osiguravanje provođenja programa iznad školskog standarda u osnovnim školama na području grada Lepoglave

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s prijedlogom Programa potreba u obrazovanju za 2018. godinu iznad školskog standarda

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 14. prosinca 2017. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa potreba u obrazovanju za 2018. godinu iznad školskog standarda'', ili na email: maja.poje@lepoglava.hr


Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.