Novosti i informacije

16.11.2017

ZATVORENO: Javni poziv sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu.


Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2018. GODINU

 Razlozi donošenja akta: Odredbe članka 117. st. 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 125/14, 99/15, 52/16, 6/17)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa planom izvršavanja i raspodjele sredstava Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu iz područja socijalne skrbi.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 14. prosinca 2017. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu'', ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.