Novosti i informacije

16.11.2017

ZATVORENO: Javni poziv sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja u postupku donošenja Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu

 

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2018. GODINU

Razlozi donošenja akta: Odredbe članka 66. Zakona o poljoprivredi (''Narodne novine'' br. 30/15)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Ciljevi ovog Programa su poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja na području grada Lepoglave, povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i poticanje zadrugarstva

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 14. prosinca 2017. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu'', ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.