Novosti i informacije

22.05.2019

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 01.01 do 31.12. 2018. godine

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 31.12. 2018. godine

Razlozi donošenja akta: Članak 110. Zakona o Proračunu (''Narodne novine'' br.57/08, 136/12, 15/15)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa Godišnjim izvještajem za 2018. godinu te mogućnost dostave primjedbi i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 30. svibnja 2019. godine do 10,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. 01. do 31.12. 2018. godine'' ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.