Novosti i informacije

07.12.2018

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja II. Izmjena programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. Godinu

Nacrt akte na koji se savjetovanje odnosi: NACRT II. IZMJENA PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2018. GODINU

Razlozi donošenja akta: II.Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta II.izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 11. prosinca 2018. godine do 10,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – II.izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu“ email: maja.poje@lepoglava.hr  Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.