Novosti i informacije

07.12.2018

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja II. Izmjena programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana za 2018. godinu

Nacrt akte na koji se savjetovanje odnosi: NACRT II. IZMJENA PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA ZA 2018. GODINU

Razlozi donošenja akta: II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta II. Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana za 2018. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 11. prosinca 2018. godine do 10,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću –II. Izmjene Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana za 2018. godinu“ email: maja.poje@lepoglava.hr Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.