Novosti i informacije

11.06.2018

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2018. godinu

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: NACRT IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU

Razlozi donošenja akta: Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2018. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 20. lipnja 2018. godine do 10,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2018. godinu“ email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.