Novosti i informacije

22.05.2019

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Izmjena Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2019. godinu

Nacrt akte na koji se savjetovanje odnosi: NACRT IZMJENA PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU

Razlozi donošenja akta: S obzirom na predložene Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave potrebno je donijeti Izmjene programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2019. godinu

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Izmjene programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lepoglave za 2019. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 30. svibnja 2019. godine do 10,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Izmjene programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lepoglave za 2019. godinu“
email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.