Novosti i informacije

31.03.2020

ZATVORENO: Javni poziv za savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020. godinu

Nacrt akte na koji se savjetovanje odnosi: NACRT ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA GRADA LEPOGLAVE U DJEČJE VRTIĆE ZA 2020. GODINU

Razlozi donošenja akta: Predloženom Odlukom o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020.g., propisuje se da će Grad Lepoglava podmiriti troškove sufinanciranja djece u dječje vrtiće, obzirom su Vrtići privremeno zatvoreni, na način da:
- korisnici usluga Dječjeg vrtića „LEPOGLAVA“ čiji je osnivač Grad Lepoglava, oslobađaju se plaćanja troškova sufinanciranja smještaja djeteta u vrtiću za vrijeme obustave rada Vrtića
- korisnici usluga dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Lepoglave, a koji imaju prebivalište na području Grada Lepoglave i imaju odobreno sufinanciranje od strane Grada, u vrijeme trajanja Kriznih mjera Grad će plaćati odobreno sufinanciranje

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 08. travnja 2020. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020.g.,email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.