Novosti i informacije

16.01.2019

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi


Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Razlozi donošenja akta: Članak 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' 68/18) 

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa odredbama Prijedloga Odluke 

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 22. siječnja 2019. godine do 10.00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.