Novosti i informacije

14.11.2016

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postpuku donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna grada Lepoglave za 2017. godinu

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU

Razlozi donošenja akta: Članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2017. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 04. prosinca 2016. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2017. godinu ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.