Novosti i informacije

04.11.2016

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke i izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKANDI

Razlozi donošenja akta: Poticanje novih investicija i financijsko rasterećenje poduzetnika na početku njihovog poslovanja

Ciljevi provođenja savjetovanja: Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 04. prosinca 2016. godine do 12.00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi ili na email: maja.poje@lepoglava.hr