Novosti i informacije

04.11.2016

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke i izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Razlozi donošenja akta: Poticanje novih investicija i financijsko rasterećenje poduzetnika na početku njihovog poslovanja
Ciljevi provođenja savjetovanja: Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 04. prosinca 2016. godine do 12.00 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.