Novosti i informacije

06.04.2020

ZATVORENO: Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Razlozi donošenja akta: Zbog proglašene epidemije virusom COVID-19 na području Republike Hrvatske te posljedičnog smanjenja gospodarske aktivnosti, ovom mjerom omogućilo bi se gospodarskim subjektima na našem području ublažavanje negativnih posljedica koje će se odraziti na njihovo poslovanje odnosno omogućavanje njihovog daljnjeg funkcioniranja.


Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 08. travnja 2020. godine do 12:00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi'', ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.