Novosti i informacije

28.11.2019

ZATVORENO: Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020. godinu

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA GRADA LEPOGLAVE U DJEČJE VRTIĆE ZA 2020. GODINU

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa odredbama Prijedloga Odluke

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 12. 12. 2019. godine do 10:00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – '' PRIJEDLOG ODLUKE O MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE SMEJŠTAJA DJECE S PODRUČJA GRADA LEPOGLVAE U DJEČJE VRTIĆE ZA 2020. GODINU''
ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.