Novosti i informacije

24.10.2016

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave

 

Obzirom da su primjenom Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 50/14) uočene mogućnosti za prilagodbu i reguliranje potencijalnih problema, a u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovaja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o stipendijama“) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 23. studenog 2016. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.


PROČELNICA
Gordana Mošmondor, dipl.iur.