Novosti i informacije

13.10.2017

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:

 

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

 

Razlozi donošenja akta:

Razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Lepoglave proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), uzevši u obzir činjenicu da je prethodni Plan gospodarenja otpadom Grada Lepoglave bio na snazi od 2009. – 2016. godine.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Lepoglave za razdoblje od 2017. do 2022. godine te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):

        Zaključno do 13.11.2017. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara:

Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga:

poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – PGO Grada Lepoglave“

email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.