Novosti i informacije

06.03.2017

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Razlozi donošenja akta: Članak 15. stavak 2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 6. travnja 2017. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave“ email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.