Novosti i informacije

24.11.2017

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za grad Lepoglavu

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD LEPOGLAVU

Razlozi donošenja akta: Članak 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Lepoglavu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara. Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 14. prosinca 2017. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Lepoglavu ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.

 

PROCJENA RIZIKA ZA GRAD LEPOGLAVU (.pdf)