Novosti i informacije

15.11.2017

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna grada Lepoglave za 2018. godinu i projekcija Proračuna grada Lepoglave za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. I 2020. GODINU

Razlozi donošenja akta: Članak 39. st. 1 Zakona o proračunu (''Narodne novine'' br .87/08, 136/12 i 15/15)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama prijedloga Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu i projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 14. prosinca 2017. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu i projekcija Proračuna Grada Lepoglave za 2019. i 2020. godinu, ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.