Novosti i informacije

06.03.2017

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupuku donošenja Odluke o gradskim porezima

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA

Razlozi donošenja akta: Novi Zakon o lokalnim porezima (''Narodne novine'' br. 115/16 )

Ciljevi provođenja savjetovanja: Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o gradskim porezima te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 06. travnja 2017. godine do 12.00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o gradskim porezima ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.