Novosti i informacije

18.11.2019

ZATVORENO: Javno savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu grada Lepoglave za 2020. godinu

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU 

Razlozi donošenja akta: Odredbe članka 74. st. 2. Zakona o sportu (''Narodne novine'' br.71/06,1450,08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa Programom javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2020. godinu

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 12. prosinca 2019. godine do 10:00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu'', ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.