Novosti i informacije

18.11.2019

ZATVORENO: Javno savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU 

Razlozi donošenja akta: Odredbe članka 11.st.2 i čl.21. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Ciljevi provođenja savjetovanja: Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, poticanje na korištenje sredstava iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na tržištu, poticanje zapošljavanja, razvoj poduzetničke infrastrukture i podizanje poduzetničke kulture

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 12. prosinca 2019. godine do 10:00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa mjera poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu, ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.