Novosti i informacije

18.11.2019

ZATVORENO: Javno savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2020. godinu

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU

Razlozi donošenja akta: Odredbe članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/2018)

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 12. prosinca 2019. godine do 10:00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ''Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu'', ili na email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.