Novosti i informacije

02.03.2016

ZATVORENO: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 44. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj 18. travnja 2000. godine donijelo Odluku o upravljanju grobljima koja je objavljena u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 9/2000, a na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine Odluku o izmjenama istoimene Odluke koja je objavljena u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 22/2011. 

Važeća Odluka u članku 48. kao pogrebne poslove definira i organizaciju pogreba, što u smislu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine broj 36/15) predstavlja pogrebničku djelatnost koja više nije regulirana kao komunalna već kao tržišna djelatnost, kojom se mogu baviti ovlaštene osobe prema strogo utvrđenim pravilima, a u članku 50. i 53. st. 3. Odluke se za obavljanje pogrebnih poslova ovlašćuje Ivkom d.d. Ivanec. Stoga je bilo potrebno iz predmetne Odluke o upravljanju grobljima brisati pojedine dijelove odredbi koji se odnose na poslove pogrebničke djelatnosti, a zadržani su samo poslovi ukopa pokojnika obzirom se isti svrstavaju u komunalnu djelatnosti održavanja groblja, a koja je povjerena trgovačkom društvu Ivkom d.d. Ivanec u suvlasništvu Grada Lepoglave, u skladu s odredbom članka 4. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Također, izmjene se odnose i na prekršajne odredbe koje su usklađene s važećim Prekršajnim zakonom (Narodne novine broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15).

Obzirom na navedeno, u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima, da se odazovu. 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 7.03.2016. godine do 12,00 sati.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.