Novosti i informacije

02.03.2016

ZATVORENO: Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 44. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I   P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna grada Lepoglave

Stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prijevoz pokojnika više nije komunalna djelatnost jer su prestale važiti odredbe članka 3. stavka 1. točke 9. stavka 10. podstavka 2, članka 10. stavka 1. točke 10, članka 11. stavka 1. podstavka 8. i članka 20. stavka 1. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu koje se odnose na prijevoz pokojnika, već poslovi prijevoza pokojnika postaju posebna djelatnost koja je regulirana kao tržišna djelatnost kojom se mogu baviti ovlaštene osobe prema strogo utvrđenim pravilima.

Izuzetak od navedenog propisuje odredba članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, kojom je propisano da u nadležnosti jedinica lokalne samoupravi ostaju poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Grada Lepoglave do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti je propisano da jedinice lokalne samouprave raspisuju natječaj i sklapaju ugovor o povjeravanju poslova prijevoza temeljem odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. 

Predmetnom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Lepoglave, utvrđuju se mjerila te se propisuje postupak za provedbu javnog natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika.

Naručioci prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti do nadležne patologije ili sudske medicine mogu biti državni odvjetnik ili sudac istrage i zavod za hitnu medicinu. Trošak prijevoza tih osoba snose jedinice lokalne samouprave.

Obzirom na sadržaj predmetne odluke te u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna grada Lepoglave, da se odazovu.
Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika“) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 7.03.2016. godine do 12,00 sati.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.