Novosti i informacije

09.11.2015

ZATVORENO: Odluka o odvodnji otpadnih voda na području grada Lepoglave

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o vodama i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, Grad Lepoglava upućuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o odvodnji otpadnih voda na području grada Lepoglave.