Novosti i informacije

13.11.2015

ZATVORENO: Proračun Grada Lepoglave za 2016 godinu

Na temelju  Članka 39. st. 1 Zakona o proračunu (''Narodne novine'' br .87/08, 136/12 i 15/15) Grad Lepoglava poziva građanstvo na Javno savjetovanje glede Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu.

Želja nam je upoznati javnosti s odredbama prijedloga Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara

U Javnu raspravu mežete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave najkasnije do 09.prosinca 2015.godine

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV-SKRAĆENI

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

OBJEDINJENJE PRIMJEDBE - IZVJEŠTAJ