Novosti i informacije

08.02.2013

Budućnost poljoprivrede je u integriranoj proizvodnji

Investicije, kao dio razvojne poljoprivredne politike, predstavljaju jedan od preduvjeta za postizanje konkurentnosti i opstanka poljoprivrede kao gospodarske grane. Značajna sredstva potpore investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima moguće je ostvariti koristeći nacionalne i EU fondove za potporu tim investicijama. Zaključci su to s predavanja Poljoprivredne savjetodavne službe na kojem se u srijedu, 6. veljače, okupilo 20-tak poljoprivrednika s lepoglavskog područja. Tema predavanja odnosila se na program IPARD i integriranu poljoprivrednu proizvodnju.

-Uspješnost učinkovitijeg korištenja fondova za potporu ulaganjima trenutno najvećim dijelom ovisi o konačnom iskorištenju ukupnih IPARD sredstava kroz mjere 101. 102. 302. Važnost korištenja IPARD sredstava za financiranje projekata povećana je činjenicom da se 75 posto sredstava potpore osigurava iz proračuna Europske unije.- objasnio je Davor Brečak, stručni savjetnik Poljoprivredne savjetodavne službe.

Kako bi povećali konkurentnost svoje proizvodnje, hrvatski poljoprivrednici sve će više s konvencionalne poljoprivrede prelaziti na integriranu proizvodnju, koja je inače hit u zemljama Europske unije. Naime, u EU je već 80 posto poljoprivredne proizvodnje integrirano, 10 posto je ekološka poljoprivreda, a preostalih 10 posto konvencionalna. Pod integriranom poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se uravnotežena primjena agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika gdje se kod jednakog ekonomskog učinka daje prednost ekološki i toksikološki prihvatljivijim mjerama. Rezultat je proizvod visoke kvalitete sa svrhom očuvanja okoliša i zdravlja ljudi.


Ako netko želi proizvoditi u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje mora obavezno analizirati tlo, pratiti njegovu plodnost, birati sorte koje odgovaraju podneblju, čuvati i poticati biološku raznolikost, sve mjere obrade tla moraju biti usmjerene na zaštitu i poboljšanje plodnosti tla. Strogo je zabranjena uporaba genetskih modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama.