Novosti i informacije

12.12.2022

Dječje gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo svoju redovitu sjednicu

Sjednicu je otvorio dječji gradonačelnik Leon Funtek - posebno je pohvalio vijećnike iz svih triju škola na području Grada koje se redovito odazivaju na sve humanitarne akcije (humanitarna pomoć za djecu iz Ukrajine koja su bila smještena na području Grada, Solidarnost na djelu – Crveni križ i dr.).

U nastavku je predstavio Program rada Vijeća za 2023. godinu koji obuhvaća niz aktivnosti: obilježavanje Dječjeg tjedna, obilježavanje Mjeseca prevencije ovisnosti do obilježavanja Božića u Gradu. Razgovaralo se o postavljanju sandučića u školama – Pitaj svog vijećnika, provođenju humanitarne akcije i provođenju dva natječaja među djecom.

Na kraju se gradonačelnik Funtek zahvalio svima na angažmanu, čestitao nadolazeće blagdane te pozvao svu djecu Grada Lepoglave da božićne blagdane provedu aktivno-na klizalištu i u šetnji, a ne za računalom.