Novosti i informacije

05.01.2021

Gradsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izašlo na teren i procijenilo štetu nastalu od potresa

Dan nakon razornog potresa kod Petrinje, a koji je se jako osjetio i na području Grada Lepoglave gdje je prouzročio i materijalne štete na građevinskim objektima, na teren je izašlo gradsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda te utvrdilo razmjer nastalih šteta. 
Utvrđeno je da je najviše pogođen centar naselja Lepoglava gdje su najviše oštećeni dimnjaci i krovišta na obiteljskim kućama i stambenim zgradama. Evidentirana su i napuknuća zidova. Oštećeno je i nekoliko vozila zbog padanja predmeta s visine, a oštećenja su, nastala također prilikom padanja predmeta s visina, evidentirana i na prometnoj infrastrukturi. Na pojedinim objektima oštećenja su značajna te je bilo potrebe i za pregled samog objekta od strane statičara.

Temeljem viđenog, Povjerenstvo je procijenilo da štete od potresa nastale na građevinama i objektima na području Grada Lepoglave iznose tri milijuna kuna.
Informacije o nastaloj šteti s procjenom njene vrijednosti gradsko je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dostavilo Županijskom povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.