Novosti i informacije

15.10.2018

Gradsko vijeće grada Lepoglave - Mandat 2017. - 2021.

Članovi gradskog vijeća

 

  

Robert Dukarić - PREDSJEDNIK
Bednjica 29, 42250 Lepoglava
Telefon: 091 2151582
e-mail: robert.dukaric@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

     
  Željko Šoštarić - POTPREDSJEDNIK
Trakošćanska 17, 42250 Lepoglava
Telefon: 098 541260
e-mail: zeljko.sostaric@lepoglava.hr
Stranka: HSS
     
   

 

Milan Pavleković - POTPREDSJEDNIK
Braće Radića 9, Lepoglava
Telefon: 091 2390502
e-mail: milan.pavlekovic@lepoglava.hr
Stranka: HNS

   

 


Zorislav Rodek 
Kamenica 52a. 42250 Lepoglava 
Telefon:  042 701 681; 098792222
e-mail: zorislav.rodek@lepoglava.hr
Stranka: HNS

 

  Marija Ribić
Trg kralja Tomislava 5, 42250 Lepoglava
Telefon: 042 791 656; 0981860652
email: marija.ribic@lepoglava.hr
Stranka: HNS
     
   

 

Stjepan Vresk
Žarovnica 119
Telefon: 091 277 0430
e-mail: stjepan.vresk@lepoglava.hr
Stranka: HNS

     
  Siniša Štefičar
Vulišinec 2e, 42250 Lepoglava
Telefon: 042 791 039; 092551143
e-mail: sinisa.steficar@lepoglava.hr
Stranka: SDP
     
   

 

Ružica Kučar
Bana Jelačića 15, Lepoglava
Telefon: 099 696 1886
e-mail: ruzica.kucar@lepoglava.hr
Stranka: SDP

     
   

 

Ignac Lončar
Trg 1. hrvatskog sveučilišta1; 42250 Lepoglava
Telefon: 042 791 039; 098 959 7802
e-mail: ignac.loncar@lepoglava.hr
Stranka: HSU

     
   

Boris Šinko
Budim 1, Lepoglava
Telefon: 042 791 162
e-mail: boris.sinko@lepoglava.hr
Stranka: Nezavisni

     
 

Stjepan Maček
Žarovnica 180
Telefon: 098 1353 432
e-mail: stjepan.macek@lepoglava.hr
Stranka: HSS

     
  Stjepan Črepinko
Žarovnica 3B, 42250 Lepoglava
Telefon: 099 744 3025
e-mail: stjepan.crepinko@lepoglava.hr
Stranka: HSS
     
   

 

Tonko Županić
Čret 24, Lepoglava
Telefon: 0992627041
e-mail: tonko.zupanic@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

     
   

 

Alen Mađar
Adama i Katarine Patačić 10, Lepoglava
Telefon: 095 392 56
e-mail: alen.madjar@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

     
   

 

Josip Čelig
Zlogonje 140
Telefon: 098 764 988
e-mail: josip.celig@lepoglava.hr
Stranka: HDZ