Novosti i informacije

20.07.2021

Gradsko vijeće grada Lepoglave - Mandat 2021. - 2025.

Članovi gradskog vijeća

 

 

  

Hrvoje Kovač - PREDSJEDNIK
e-mail: hrvoje.kovac@lepoglava.hr
Stranka: SDP

     
    Robert Dukarić - POTPREDSJEDNIK
e-mail: robert.dukaric@lepoglava.hr
Stranka: HDZ
     
   

Milan Pavleković - POTPREDSJEDNIK
e-mail: milan.pavlekovic@lepoglava.hr
Stranka: HNS

     
   

Zorislav Rodek 
e-mail: zorislav.rodek@lepoglava.hr
Stranka: HNS

     
    Marija Ribić
email: marija.ribic@lepoglava.hr
Stranka: HNS
     
   

Mario Galinec
e-mail: mario.galinec@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

     
    Ana Marija Čelig
e-mail: ana.marija.celig@lepoglava.hr
Stranka: HDZ
     
   

Mladen Juriša
e-mail: mladen.jurisa@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

     
   

Željka Paska
e-mail: zeljka.paska@lepoglava.hr
Stranka: SDP

     
   

Štefica Erdec
e-mail: stefica.erdec@lepoglava.hr
Stranka: SDP

     
   

Željko Šoštarić
e-mail: zeljko.sostaric@lepoglava.hr
Stranka: HSS

     
    Boris Šinko
e-mail: boris.sinko@lepoglava.hr
Stranka: Nezavisni - lista HSS
     
   

Vjeran Ježek
e-mail: vjeran.jezek@lepoglava.hr
Stranka: Nezavisni - lista Reformisti