Novosti i informacije

12.03.2013

Grupa za potporu dojenju

Svaki zadnji utorak u mjesecu u čitaonici Doma kulture s početkom u 10 i 30 sati održava se grupa za potporu dojenju djeteta.

Osnovna zadaća grupe za potporu dojenja, jesu grupe samopomoći u kojima majke s iskustvom u dojenju pomažu majkama bez iskustva i svim drugima majkama koje doje, a trebaju informacije, savjete i potporu za ustrajnost u tome. Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenče, a dojenje je najidealniji način prehrane djeteta.

Voditeljice grupe su patronažne sestre Andreja Kolačko i Bernardica Godinić.