Novosti i informacije

01.02.2016

Imenovan Gradski koordinacijski odbor za dobivanje statusa "Grad - Prijatelj djece"

Kako bi svojim najmlađim građanima pružio još bolje uvjete za rast, razvoj i igru, Grad Lepoglava uključio se u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece. Odluku o uključivanju u Akciju jednoglasno je usvojilo Gradsko vijeće, a s ciljem stvaranja sredine koja sustavno skrbi o djeci, uvažavajući njihova mišljenja, prava i potrebe.

Akciju Gradovi i općine – prijatelji djece zajednički su pokrenuli Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Na lokalnoj razini Akciju vode koordinacijski odbori, stoga je i u Lepoglavi osnovan Gradski koordinacijski odbor koji će surađivati s ustanovama i udrugama u provođenju aktivnosti.

- Cilj ove Akcije je motivirati tijela lokalne samouprave, stručne službe, ustanove, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece. Mi smo u Lepoglavi proteklih godina zaista puno toga radili za naše najmanje i sad trebamo zajedničkom koordinacijom to objediniti za dobivanje ovog prestižnog naslova – naglasio je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač predstavljajući Akciju članovima Gradskog koordinacijskog odbora.

Prava i potrebe djece objavljena su u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Gradskim koordinacijskim odborom predsjeda ravnateljica Dječjeg vrtića Lepoglava Nada Kuća, a uz nju u Akciji će sudjelovati i sve tri škole s područja grada kao i nadležne ustanove i institucije. Ukoliko sve zadaće stavljene pred Gradski koordinacijski odbor budu realizirane, Grad Lepoglava pred kraj će godine postati još jedan grad u Hrvatskoj koji nosi status – Prijatelj djece.