Novosti i informacije

24.03.2021

Još jedan uspješno realiziran projekt u gradu Lepoglavi

Grad Lepoglava uspješno je realizirao još jedan projekt. U Trakošćanu je Gradonačelnik Marijan Škvarić potpiso s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na području Grada Lepoglave. Time je gradu Lepoglavi osigurano 613.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Kako je ukupna investicija 1.068.730,00 kuna ostatak sredstava osigurava grad Lepoglava. Projektom sanacije obuhvaćena su dva klizišta jedan na području MO Lepoglavska Ves - produžetak Vinogradske ulice a dugo klizište se sanira u naselju Zlogonje- Zolmani. Grad Lepoglava je već proveo natječaj za izvođenje, te se početak radova planira za tjedan dana.