Novosti i informacije

27.04.2019

KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE

1. MO DONJA VIŠNJICA

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

2. MO GORNJA VIŠNJICA

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

3. MO KAMENICA

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

4. MO KAMENIČKO PODGORJE

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

5. MO LEPOGLAVA

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

6. MO OČURA

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

7. MO PURGA

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

8. MO VES

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

9. MO VILETINEC VULIŠINEC

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

10. MO ZLOGONJE

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

11. MO ŽAROVNICA

    KANDIDACIJSKA LISTA

    ZBIRNA LISTA

 

KANDIDACIJSKE LISTE - SKUPNO ZA SVE MJESNE ODBORE

ZBIRNE LISTE - SKUPNO ZA SVE MJESNE ODBORE