Novosti i informacije

18.06.2015

Konstituiran Mjesni odbor Ves


Nakon održanih izbora za vijeća mjesnih odbora, na poziv gradonačelnika održane su prve konstituirajuće sjednice mjesnih odbora s područja grada Lepoglave.
U Gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica Mjesnog odbora Lepoglava. Sjednici su uz izabrane članove Mjesnog odbora - Mariju Ribič (HNS-HSU-SDP), Borisa Žulića (HNS-HSU-SDP), Marjana Kuču (HNS-HSU-SDP), Anku Žulić (HDZ), Tomislavu Fundu (HDZ), Mariju Sambol (NS Reformisti-HSS) i Danijelu Ciglar (NS Reformisti-HSS) nazočili gradonačelnik Marijan Škvarić, koji je u jednom djelu, sukladno Statutu, vodio konstituirajuću sjednicu, te njegov zamjenik Hrvoje Kovač.
Nakon provedene verifikacije i odabir tijela za provedbu postupka izbora predsjednika Mjesnog odbora Lepoglava, pristupilo se tajnom glasanju. Članovi Odbora predložili su tri kandidatkinje - Mariju Ribič (HNS-HSU-SDP), Danijelu Ciglar (NS Reformisti – HSS) te Anku Žulić (HDZ).
Za izbor su bila potrebna minimalno četiri glasa članova odbora koje u prvom kao i u ponovljenom krugu tajnog glasanja nije dobila niti jedna kandidatkinja te tako nije izabran predsjednik Mjesnog odbora Lepoglava, a navedeni Mjesni odbor nije konstituiran. Temeljem statuta Grada Lepoglave održat će se nova konstituirajuća sjednica koju je gradonačelnik sazvao za 24. lipnja u 19 sati.
Nakon konstituirajuće sjednice MO Lepoglava, održana je konstituirajuća sjednica MO Ves koji čine - Ivan Dubovečak (HNS-HSU-SDP), Zlatko Hehet (HNS-HSU-SDP), Vladimir Hehet (HNS-HSU-SDP), Mario Žuliček (HNS-HSU-SDP), Marijan Božak (NS Reformisti – HSS), Robert Vrtar (NS Reformisti – HSS) i Josipa Golubić (HDZ).
Nakon odrađene verifikacije članova, prešlo se na izbor predsjednika. Jedini predloženi kandidat bio je Ivan Dubovečak (HNS-HSU-SDP) koji je na tajnom glasanju dobio četiri glasa dok su preostala tri listića bila nevažeća te je tako izabran za predsjednika Mjesnog odbora Ves.