Novosti i informacije

22.06.2015

Konstituirana vijeća mjesnih odbora Donje Višnjice, Gornje Višnjice i Zlogonja

U Višnjici su održane konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora Donje Višnjice, Gornje Višnjice i Zlogonja. U prvom ih je djelu, do izbora radnih tijela, vodio zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač, u nazočnosti predsjednika Gradskog vijeća Roberta Mačeka.
Novoizabrani članovi MO Donja Višnjica - Mario Galinec (HDZ), Jožef Jakop (HDZ), Dušan Prašnički (HDZ), Igor Lončarek (HDZ), Mario Hudin (HNS-HSU-SDP), Slavica Cingesar (HNS-HSU-SDP) i Florijan Biškup (NS Reformisti-HSS) predsjednika odbora birali su između dva predložena kandidata – Maria Galinca (HDZ) i Maria Hudina (HNS-HSU-SDP). S četiri glasa od šest prisutnih članova za predsjednika je izabran Mario Galinec. Mario Hudin dobio je dva glasa.
Novoizabrani članovi MO Gornja Višnjica - Robert Dukarić (HDZ), Ivan Kujavec (HDZ), Josip Pintarić (HDZ), Dragutin Herceg (HDZ), Josip Glavica (HDZ), Damir Kotrščak (HDZ) i Krunoslav Križanec (HNS-HSU-SDP) za predsjednika su, glasovima šestorice nazočnih članova, izabrali Roberta Dukarića (HDZ).
U MO Zlogonje izabrani su Stjepan Prašnički (HDZ), Josip Čelig (HDZ), Ivan Milešić (HDZ), Zlatko Jurenec (HDZ), Stjepanu Jakopičeku (HNS-HSU-SDP), Stjepan Bosilj (HNS-HSU-SDP) i Mihalj Biškup (NS Reformisti-HSS).
Jedini predloženi kandidat za predsjednika Odbora bio je Stjepan Prašnički (HDZ) koji je dobio potporu svih šest prisutnih članova MO Zlogonje.