Novosti i informacije

19.06.2015

Konstituirana vijeća MO Očura, Purga i Viletinec - Vulišinec

U društvenom domu u Očuri na konstituirajućoj su se sjednici sastali novoizabrani članovi vijeća MO Očura - Josip Husnjak (HNS-HSU-SDP), Biserka Brežnjak (HNS-HSU-SDP), Vesna Bajsić (HNS-HSU-SDP), Alen Mađar (HDZ), Tomo Jakop (HDZ) i Velimir Murić (NS Reformisti – HSS). Odsutan je zbog poslovnih obaveza bio Dario Mađar (HNS-HSU-SDP),
Za predsjednika MO Očura istaknute su kandidature Alena Mađara (HDZ) i Josipa Husnjaka (HNS-HSU-SDP). Nakon provedenog tajnog glasanja s četiri dobivena glasa za predsjednika MO Očura izabran je Alen Mađar. Josip Husnjak dobio je dva glasa.
Na početku konstituirajuće sjednice MO Purga članovi odbora obaviješteni su da je Vjekoslav Pečevski (NS Reformisti - HSS) stavio svoj mandat u mirovanje. U vijeću MO Purga zamijenit će ga Boris Botković (NS Reformisti – HSS) koji je uz preostale novoizabrane članove vijeća MO Purga - Ivana Hojsaka (HNS-HSU-SDP), Damira Fundu (HNS-HSU-SDP), Alojza Gredelja (HNS-HSU-SDP), Nenada Novaka (HDZ), Josipa Dubovečaka (HDZ) nazočio konstituriajućoj sjednici održanoj u Gradskoj vijećnici. Odsutan je bio član Željko Šoštarić (NS Reformisti – HSS).
Za kandidate za predsjednika predloženi su Nenad Novak (HDZ) i Ivan Hojsak (HNS-HSU-SDP). Hojsak dobio je četiri glasa, a Novak dva tako da je za predsjednika MO Purga izabran Ivan Hojsak.
Na konstituirajućoj sjednici MO Viletinec Vulišinec, koju je kao i prethodne dvije djelom, do izbora radnih tijela, vodio zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač, nazočni su bili svi izabrani članovi odbora - Božica Kelemenić (HNS-HSU-SDP), Stjepan Špiranec (HNS-HSU-SDP), Siniša Štefičar (HNS-HSU-SDP), Ivan Kos (HNS-HSU-SDP), Marijan Bistrović (HDZ), Josip Škorak(HDZ) i Danijel Keder (HDZ).
Članovi odbora za predsjednika su predložili dva kandidata - Božicu Kelemenić (HNS-HSU-SDP) i Stjepana Špiraneca (HNS-HSU-SDP).
Božica Kelemenić dobila je tri glasa, dok je za Stjepana Špiranca glasalo četvero članova obora te je on postao predsjednik MO Viletinec Vulišinec.