Novosti i informacije

08.12.2014

Kontakt

Gradska uprava


GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
OIB: 79368224789
MB: 2691418
IBAN: HR 3923600001822900007, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb,
Telefon: +385 (0)42/770-411
Fax: +385 (0)42/770-419
E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

PRIJAVA ZA POSTUPANJE PRILIKOM REDUKCIJE DIVLJAČI (prijava prisutnosti divljači u nelovnom području)

E-mail:zastita.divljaci@lepoglava.hrDužnosnik

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl.ing.
Telefon: +385 (0)42 /770-412
E-mail: gradonacelnik@lepoglava.hr


Jedinstveni upravni odjel
v.d. PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Maja Poje, dipl.iur.
Telefon: +385 (0)42/770-422
E-mail: maja.poje@lepoglava.hr


ADMINISTRATIVNI TAJNIK GRADONAČELNIKA
Snježana Varović
Telefon: +385 (0)42/770–411
E-mail: administrativni.ref@lepoglava.hr

ADMINISTRATIVNI REFERENT
Ivanka Vresk
Tel. +385 (0)42/421- 239
E-mail: pisarnica@lepoglava.hr

 

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VODITELJ ODSJEKA
Josipa Putanec Gotal, dipl.iur.
Telefon: +385 (0)42/494-313
E-mail: josipa.putanec@lepoglava.hr

ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

VODITELJ ODSJEKA
Tomislav Hojsak, dipl.ing.geot.
Telefon: +385 (0)42/494-306
E-mail: tomislav.hojsak@lepoglava.hr

PODODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO

VODITELJ PODODSJEKA
Dalibor Husnjak, građ.teh.
Telefon: +385 (0)42/494-306
E-mail: dalibor.husnjak@lepoglava.hr

KOMUNALNI REDAR
Ružica Horvatić, građ.teh.
Telefon: +385 (0)42/770-413
Mobitel: +385 (0)99/2770-413
E-mail: ruzica.horvatic@lepoglava.hr

 

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

VODITELJ ODSJEKA
Marina Županić, mag.oec.
Tel:+385 (0)42/770-425
E-mail: marina.zupanic@lepoglava.hr

PODODSJEK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

VODITELJ PODODSJEKA
Ljubica Črepinko
Tel: +385 (0)42/770-424
E-mail: racunovodstveni.ref@lepoglava.hr

Uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:
Radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Hrvoje Kovač
Tel: 099 319 1786
E-mail: hrvoje.kovac@lepoglava.hr

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Milan Pavleković 
E-mail: milan.pavlekovic@lepoglava.hr

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić
Email: robert.dukaric@lepoglava.hr

PREDSJEDNICI MJESNIH ODBORA

 MJESNI ODBOR

BROJ TELEFONA 

Mario Galinec - HDZ

DONJA VIŠNJICA

091/2770-438

Damir Kotarščak - HDZ

GORNJA VIŠNJICA

091/2790-715

Zorislav Rodek - HNS

KAMENICA

099/7330-565

Marjan Juren - HNS

KAMENIČKO PODGORJE

091/2770-437

Marija Ribić - HNS

LEPOGLAVA

091/2770-439

Zlatko Petrinjak - HNS

OČURA

091/2770-434

Ivan Hojsak - SDP

PURGA

091/2770-435

Ivan Dubovečak- HNS

VES

091/2770-433

Franjo Ribić - HDZ

VILETINEC - VULIŠINEC

091/2770-436

Stjepan Prašnički - HDZ

ZLOGONJE

091/2770-431

Stjepan Vresk  - HNS

ŽAROVNICA

091/2770-430